Informaatika bakalaureuseõpe Tartu ülikoolis

Õppetöö

Informaatika erialal omandatakse nii arvutiteaduse teoreetilised alused kui ka tugevad praktilised oskused.

Õpe ei eelda eelteadmisi programmeerimisest, kuid samas leiab ka kõige nutikam olümpiaadikogemusega üliõpilane endale õppe­töö jooksul tõsiseid väljakutseid. Ained variee­ruvad programmeerimiskeeltest algoritmide, tehisintellekti, matemaatilise loogika ja keele­tehnoloogiani.

Õppekava kohustuslik osa keskendub eelkõige valdkonna baasteadmistele, mis annavad hea aluse kitsamate oskuste ja tehnoloogiate omandamiseks (näiteks programmeerimiskeel C++, pilvearvutused, arvutuslik neuroteadus jne), mida saab teha valikainete raames juba lähtuvalt enda huvidest.

Põneva nüansi õpingutele annab koostöö ettevõtjatega IT sektorist ja ka mujalt. Koos ettevõtjatest klientidega õpitakse rühmatöödes ellu viima päris tarkvaraprojekte läbi kõikide etappide – kliendisuhtlusest ja analüüsist disaini, realisatsiooni, testimise ja halduseni. Praktilisi kogemusi saab omandada ka iga-aastasel Garage48-ga koostöös toimuval Student Startup Camp’il, kus saab omal nahal kogeda ideest idufirma arendamist.

Loe lähemalt informaatika õppimise kohta Tartu ülikooli kodulehelt.

Vastuvõtutingimused

  • Eesti keel või eesti keel teise keelena riigieksam 40%
  • Matemaatika riigieksam (kitsas või lai*) 60%

* Laia või enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami tulemusele lisatakse kandideerimisel 16 punkti.

Vastuvõtu tagab punktisumma 80,0. Ülejäänud õppekohad täidetakse paremusjärjestuse alusel. Kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma on 66,0.

Vastuvõtutingimusi arvestamata võetakse lisaks üldistele eritingimustele vastu üliõpilaskandidaat, kes on

  • gümnaasiumiklasside õpilasena võtnud osa Eestis üleriigilise bioloogia-, geograafia-, keemia-, füüsika-, matemaatika- või informaatikaolümpiaadi lõppvoorust;
  • 11. või 12. klassi õpilasena saanud füüsika, keemia või matemaatika lahtistel võistlustel tulemuseks vähemalt 50% maksimumpunktidest.
  • kandidaat, kes on sooritanud kontrollitud oludes lõpphindamise ning positiivse tulemusega Tartu Ülikooli MOOCi kursuse “Programmeerimise alused õpilastele” (registreerimistähtaeg 15.01.2017) või “Programmeerimise alused”. Tõendit kursuse läbimise kohta SAISi avaldusele lisama ei pea, tuleb vaid märkida kandideerimine eritingimusel. MOOCi kursuse lõpetanud kandidaadile arvestatakse kandideerimisel kogusummaks 80 punkti.

Informaatika bakalaurseuseõppesse astumiseks saab avalduse esitada alates 20. juuni kuni 1. juuli 2018.